ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру»


ISBN: | Рік видання:

Анотація

Цитування:

ДСТУ
Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». — : , . —  с.
WEB
Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». — : , . —  с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://e-books.aau.edu.ua/book2/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 06.12.2019.

Поділитись з колегами: