ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Гончаренко В.Г.

Судово-психологічна експертиза в кримінальному провадженні


ISBN: 978-966-520-168-7 | Рік видання: 2013

Анотація

  • Спостереження
  • Інтерв'ю (бесіда)
  • Тестування
  • Вивчення продуктів діяльності
  • Ретроспективний аналіз
  • Використання поліграфа
  • Встановлення стану фізіологічного афекту
  • Експертиза щодо неповнолітніх
  • Експертиза осіб, що мають психічні та фізичні вади

Цитування:

ДСТУ
Гончаренко В.Г. Судово-психологічна експертиза в кримінальному провадженні : Науково-практичний посібник. — К.: Прецедент, 2013. — 43 с. —
ISBN: 978-966-520-168-7
WEB
Гончаренко В.Г. Судово-психологічна експертиза в кримінальному провадженні : Науково-практичний посібник. — К.: Прецедент, 2013. — 43 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://e-books.aau.edu.ua/certification-training-issue1/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 06.12.2019.

Поділитись з колегами: