ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Яновська О.Г.

Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування


ISBN: 978-966-520-167-0 | Рік видання: 2013

Анотація

Цитування:

ДСТУ
Яновська О.Г. Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування : Науково-практичний посібник. — К.: Прецедент, 2013. — 32 с. —
ISBN: 978-966-520-167-0
WEB
Яновська О.Г. Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування : Науково-практичний посібник. — К.: Прецедент, 2013. — 32 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://e-books.aau.edu.ua/certification-training-issue2/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 06.12.2019.

Поділитись з колегами: