ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Гора І.В.

Використання спеціальних знань адвокатом


ISBN: 978-966-520-166-3 | Рік видання: 2013

Анотація

Цитування:

ДСТУ
Гора І.В. Використання спеціальних знань адвокатом : Науково-практичний посібник. — К.: Прецедент, 2013. — 62 с. —
ISBN: 978-966-520-166-3
WEB
Гора І.В. Використання спеціальних знань адвокатом : Науково-практичний посібник. — К.: Прецедент, 2013. — 62 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://e-books.aau.edu.ua/certification-training-issue3/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 06.12.2019.

Поділитись з колегами: