ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Колесник В.А.

Пред’явлення для впізнання як окрема слідча (розшукова) дія


ISBN: | Рік видання: 2014

Анотація

Цитування:

ДСТУ
Колесник В.А. Пред’явлення для впізнання як окрема слідча (розшукова) дія : Науково-практичний посібник. — К.: Прецедент, 2014. —  с.
WEB
Колесник В.А. Пред’явлення для впізнання як окрема слідча (розшукова) дія : Науково-практичний посібник. — К.: Прецедент, 2014. —  с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://e-books.aau.edu.ua/certification-training-issue4/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 26.01.2020.

Поділитись з колегами: