ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Гончаренко В.Г.

Вибране


ISBN: 978-966-520-150-2 | Рік видання: 2011

Анотація

До книги увійшли наукові праці автора, що побачили світ від 1959 року до наших днів. Серед них як окремі видання і статті в наукових збірниках та періодиці, так і публіцистичні твори. Праці, відібрані для цього збірника, присвячені питанням криміналістики та кримінального процесу.

Для юристів — практиків і науковців, викладачів та студентів юридичних навчальних закладів.

Цитування:

ДСТУ
Гончаренко В.Г. Вибране. — К.: Прецедент, 2011. — 791 с. —
ISBN: 978-966-520-150-2
WEB
Гончаренко В.Г. Вибране. — К.: Прецедент, 2011. — 791 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://e-books.aau.edu.ua/goncharenko-selected-works/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 06.12.2019.

Поділитись з колегами: