ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В.

Історія адвокатури. Правове становище адвокатури та адвокатська діяльність. Правила адвокатської етики


ISBN: 978-966-520-118-2 | Рік видання: 2008

Анотація

Посібник містить матеріали для складання усного іспиту для отримання

Цитування:

ДСТУ
Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В. Історія адвокатури. Правове становище адвокатури та адвокатська діяльність. Правила адвокатської етики : Посібник. — Київ : Прецедент, 2008. — 214 с. — (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; Випуск 2). —
ISBN: 978-966-520-118-2
WEB
Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В. Історія адвокатури. Правове становище адвокатури та адвокатська діяльність. Правила адвокатської етики : Посібник. — Київ : Прецедент, 2008. — 214 с. — (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; Випуск 2). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://e-books.aau.edu.ua/lawyers-library-issue2/. — Назва з екрану. — Дата звернення: 06.12.2019.

Поділитись з колегами: