ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Тетяна Варфоломеєва
доктор юридичних наук,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
ректор Академії адвокатури України

Слово до читачів:

Час вимагає
нових рішень

Тетяна Варфоломеєва
доктор юридичних наук,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
ректор Академії адвокатури України

Слово до читачів:

Час вимагає
нових рішень

Майже вся історія людства, як не прикро це визнавати, це історія конфліктів, воєн, протистоянь. Безглуздо жорстока юність людської цивілізації – сторіччя пригнічення і сваволі, нехтування правом заради егоїзму окремих осіб – поряд з інквізицією, концтаборами, тероризмом, «захистом» прав людини за допомогою «градів» чи «зельоних чєловєчков», знає, втім, і високі гуманістичні злети, усвідомлення власної гідності – мов прозріння, які, попри все, рухають історію вперед.

Третє тисячоліття – це доба зрілості людства, коли, нарешті, в глобальному масштабі починає приходити розуміння того, що подальший прогрес людства є неможливим, доки орієнтиром слугує не повага, а зневага до людини. Це дає історичний шанс зробити наш глобальний світ світом миру, злагоди, поваги до прав людини, світом права і справедливості. І яким би шаленим не був спротив, цей поступ не зупинити.

...важко переоцінити роль юридичної преси, спеціалізованих фахових видань, оскільки вплив друкованого слова на громадську думку, правову свідомість (в тому числі, і професійну) у нашій країні є традиційно дуже високим, якщо не визначальним

Від Декларації про державний суверенітет до доленосної Угоди про асоціацію Україна визначає свої орієнтири розвитку як європейська, суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава, в якій найвищою цінністю є людина, її життя і безпека, честь і гідність. І Угода про асоціацію це, зрештою, не економічні зиски, а символ нашої, відстояної на Майдані, гідності, ствердження того, що ми є народ, а не населення, держава, а не територія.

В нинішніх умовах, на тлі принципово нових викликів для українського суспільства, особливого значення набуває належне функціонування демократичної правової системи, надійність гарантій прав і свобод людини, беззастережне їх дотримання. Словосполучення європейські цінності стало звичним при визначенні соціальних і політичних пріоритетів, але чи усвідомлюємо ми всі далекосяж-

ні наслідки цього? Адже ні європейський вибір, ані зближення із НАТО не можуть автоматично забезпечити правовий порядок, дотримання як громадянами, так і державою Конституції та законів України, надійний захист прав і свобод людини.

Наш час вимагає принципово нових рішень — потрібно нове, досконаліше законодавство, створене у відповідності до світових стандартів і кращих національних демократичних традицій, необхідні юристи з новим способом мислення, для яких загальнолюдські цінності є реальною мотивацією і практичним форматом діяльності, а не звично-пустою фразою. В цьому сенсі важко переоцінити роль юридичної преси, спеціалізованих фахових видань, оскільки вплив друкованого слова на громадську думку, правову свідомість (в тому числі, і професійну) у нашій країні є традиційно дуже високим, якщо не визначальним. А у сучасну інформаційну добу це особливо стосується електронних інтернет-ресурсів, які не знають меж і кордонів. Саме тому, створивши цей сайт, ми ще раз підтвердили прихильність Академії адвокатури принципам Відкритого доступу (Open Access¹) до наукової інформації. Ми справді віримо, що вільний обмін ідеями, здобутками, результатами творчої праці у міжнародному дослідницькому середовищі створюють таку атмосферу довіри і поваги, де самі думки про насильство, сваволю, чи диктаторські замашки зникають, як роса на сонці.

Усі книжки, що друкувалися під грифом Академії адвокатури України, готувалися до виходу у світ у нашому ВЦ APress. Але у деяких випадках, і я хочу це особливо підкреслити, безпосереднє видання паперової версії було б неможливим без допомоги наших багаторічних надійних партнерів, серед яких такі відомі потужні видавництва, як «Юрінком Інтер», «Прецедент», «Юстініан» та ін. Ми поважаємо права наших колег, що виступають як безпосередні видавці, і оприлюднюємо повні тексти таких книжок лише з їхньої згоди. Якщо, з різних причин, таку згоду не надано, на цьому сайті публікується лише фрагмент для ознайомлення, а з питань придбання книжки варто звертатися до відповідного безпосередного видавця.


Анонси

У цьому розділі сайту представлені видання ВЦ APress, які заплановані до випуску у поточному та наступному роках

2020

Категорії

Гончаренко В.Г.

Вибране


Бірюкова А.М.

Адвокатура України в умовах глобалізації


Людина: медицина, фармацевтика, біоетика

За редакцією за ред. акаде міка На ціональної академії правових наук України, професора В. Г. Гончаренка


Голубєва В.О.

Міжнародне торговельне право


Клименко С.В.

Здійснення фізичними особами права власності на житло

Серії

Окрім книжок, представлених у розділі Категорії, ВЦ APress, у співробітництві з Партнерами, здійснив декілька серійних видавничих проектів

Серія: Бібліотека адвоката

Складання адвокатських іспитів

Школа адвокатської підготовки : Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Серія видавалась протягом 2008 року. У складі серії побачили світ наступні видання:

Серія: Підвищення кваліфікації

Науково-практичні посібники

Початково серія проектувалась як низка матеріалів для слухачів Інституту підвищення кваліфікації Академії адвокатури України. Але згодом стало зрозуміло, що її цільова аудиторія є значно ширшою: від адвокатів, суддів, прокурорів до аспірантів і студентів

Серія видавалась протягом 2013–2014 років. Вона складається з наступних випусків: