ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

250 латинських юридичних термінів і фраз - cover

Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В.

250 латинських юридичних термінів і фраз


ISBN: 966-8159-01-2 | Рік видання: 2010

Анотація

Короткий коментований словник для студентів юридичних вищих навчальних закладів.

Цитування:

ДСТУ
Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. 250 латинських юридичних термінів і фраз : Короткий коментований словник для студентів юридичних ВНЗ. К.: ВЦ Академії адвокатури України APress, 2010. 54 с. —
ISBN: 966-8159-01-2
WEB
Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В. 250 латинських юридичних термінів і фраз : Короткий коментований словник для студентів юридичних ВНЗ. К.: ВЦ Академії адвокатури України APress, 2010. 54 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/250-latin-terms/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: