ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Доказування в кримінальному провадженні - cover

Гончаренко В.Г.

Доказування в кримінальному провадженні


ISBN: 978-966-520-170-0 | Рік видання: 2014

Анотація

В посібнику розкривається співвідношення між науковим пізнанням і процесуальним доказуванням, дається поняття доказів, їх належності, допустимості та достатності, наводиться їх класифікація, міститься характеристика процедури збирання доказів та їх оцінки і ґрунтовно аналізуються джерела доказів: показання, речові докази, документи та висновки експертів.

Для практичних працівників, які беруть участь у кримінальному провадженні, студентів, аспірантів, адвокатів.

Цитування:

ДСТУ
Гончаренко В.Г. Доказування в кримінальному провадженні : Науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2014. 42 с. —
ISBN: 978-966-520-170-0
WEB
Гончаренко В.Г. Доказування в кримінальному провадженні : Науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2014. 42 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/7/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: