ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Людина: медицина, фармацевтика, біоетика - cover

Людина: медицина, фармацевтика, біоетика

За редакцією за ред. акаде міка На ціональної академії правових наук України, професора В. Г. Гончаренка


ISBN: 978-966-667-652-1 | Рік видання: 2016

Анотація

Колективний твір присвячено детальному аналізу проблем медичного права, яке охоплює не лише власне медичні аспекти захисту прав людини, а й значний вплив на цей суспільно-правовий процес фармацевтики та біоетики.

Робота містить наукові дані кримінології, організації медичної справи, культурології та етики поведінки, екології, кримінального, цивільного, права, судового нагляду, судових експертиз, міжнародно-правових засобів вирішення поставлених проблем та багатьох інших галузей регулювання суспільних відносин.

Розрахована на науковців, викладачів різних навчальних закладів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться розглянутими питаннями.

Цитування:

ДСТУ
Людина: медицина, фармацевтика, біоетика. К.: Юрінком Iнтер, 2016. 472 с. —
ISBN: 978-966-667-652-1
WEB
Людина: медицина, фармацевтика, біоетика. К.: Юрінком Iнтер, 2016. 472 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/bioethic-antology/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: