ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Адвокатура України в умовах глобалізації - cover

Бірюкова А.М.

Адвокатура України в умовах глобалізації


ISBN: 978-617-566-512-1 | Рік видання: 2018

Анотація

Монографію присвячено науковому аналізу впливу глобалізації на розвиток адвокатури в Україні. З’ясована сутність правової глобалізації та досліджено зміни, які вона зумовлює у вітчизняній адвокатурі.

Увагу приділено трансформації правового статусу адвокатури внаслідок глобалізації, а також міжнародній і національній практиці регулювання правового статусу адвоката. Особливий акцент зроблено на питанні етики адвокатської діяльності в умовах глобалізації.

У результаті проведеного системного аналізу виокремлено закономірності та окреслено вектори подальшого розвитку адвокатури в Україні.

Книга буде цікавою науковцям, викладачам і студентам закладів вищої освіти юридичного профілю, адвокатам, суддям, прокурорам, а також усім, хто цікавиться проблематикою організації та функціонування адвокатури.

Цитування:

ДСТУ
Бірюкова А.М. Адвокатура України в умовах глобалізації. Київ: Алерта, 2018. 424 с. —
ISBN: 978-617-566-512-1
WEB
Бірюкова А.М. Адвокатура України в умовах глобалізації. Київ: Алерта, 2018. 424 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/biryukova-globalization/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: