ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Використання спеціальних знань адвокатом - cover

Гора І.В.

Використання спеціальних знань адвокатом


ISBN: 978-966-520-166-3 | Рік видання: 2013

Анотація

Цитування:

ДСТУ
Гора І.В. Використання спеціальних знань адвокатом : Науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2013. 62 с. —
ISBN: 978-966-520-166-3
WEB
Гора І.В. Використання спеціальних знань адвокатом : Науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2013. 62 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/certification-training-issue3/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: