ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Пред’явлення для впізнання як окрема слідча (розшукова) дія - cover

Колесник В.А.

Пред’явлення для впізнання як окрема слідча (розшукова) дія


ISBN: 978-966-520-171-1 | Рік видання: 2014

Анотація

Розглядаються поняття, сутність, психологічні та криміналістичні основи впізнання особи й речей, дається характеристика пред’явлення для впізнання як окремої слідчої (розшукової) дії, що проводиться під час досудового розслідування. З урахуванням положень чинного кримінального процесуального законодавства України та на підставі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових розробок наводиться криміналістична класифікація пред’явлення об’єктів для впізнання. Розкриваються особливості підготовки й проведення окремих видів пред’явлення для впізнання, застосування тактичних прийомів і криміналістичних рекомендацій, оцінки й використання в кримінальному провадженні результатів впізнання.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів правового спрямування та юридичних факультетів, а також практичних співробітників органів досудового розслідування, прокуратури, адвокатів і суддів.

Цитування:

ДСТУ
Колесник В.А. Пред’явлення для впізнання як окрема слідча (розшукова) дія : Науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2014. 60 с. —
ISBN: 978-966-520-171-1
WEB
Колесник В.А. Пред’явлення для впізнання як окрема слідча (розшукова) дія : Науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2014. 60 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/certification-training-issue4/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: