ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення - cover

Колесник В.А.

Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення


ISBN: 978-966-520-171-7 | Рік видання: 2014

Анотація

В посібнику розглядаються кримінально-процесуальні й пов’язані з ними криміналістичні питання щодо поняття та сутності негласних слідчих (розшукових) дій як окремого інституту процесуальних дій, що здійснюються під час досудового розслідування. Розкриваються загальні вимоги до підготовки, проведення, процесуального оформлення негласних слідчих (розшукових) дій, питання їх класифікації та умови й особливості завдань, порядку, тактичних прийомів проведення окремих з них і використання отриманих результатів у кримінальному провадженні. Приділено увагу забезпеченню прав та інтересів осіб, щодо яких проводяться негласні слідчі (розшукові) дії, та збереження державно ї таємниці під час використання у доказуванні отриманих матеріалів. Розкриваються питання сутності і значення матеріалів оперативно-розшукової діяльності, що використовуються в інтересах кримінального провадження, їх співвідношення з результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій і тактичних прийомів використання результатів ОРД під час досудового розслідування.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів правового спрямування і юридичних факультетів, а також практичних співробітників органів досудового розслідування, прокуратури, адвокатів і суддів.

Цитування:

ДСТУ
Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : Науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2014. 135 с. —
ISBN: 978-966-520-171-7
WEB
Колесник В.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : Науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2014. 135 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/certification-training-issue5/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: