ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Апеляційне оскарження в кримінальному провадженні - cover

Легких К.В.

Апеляційне оскарження в кримінальному провадженні


ISBN: | Рік видання: 2014

Анотація

Цитування:

ДСТУ
Легких К.В. Апеляційне оскарження в кримінальному провадженні : Науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2014.  с.
WEB
Легких К.В. Апеляційне оскарження в кримінальному провадженні : Науково-практичний посібник. К.: Прецедент, 2014.  с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/certification-training-issue8/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: