ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в кримінальному процесі України - cover

Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в кримінальному процесі України


ISBN: | Рік видання: 2016

Анотація

Цитування:

ДСТУ
Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в кримінальному процесі України : Матеріали наукової конференції (16 грудня 2016 р., м. Київ). Київ: ВЦ ААУ APress, 2016. 96 с.
WEB
Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в кримінальному процесі України : Матеріали наукової конференції (16 грудня 2016 р., м. Київ). Київ: ВЦ ААУ APress, 2016. 96 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/conf-16-12-2016/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: