ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Криміналістика в адвокатській діяльності - cover

Криміналістика в адвокатській діяльності


ISBN: | Рік видання: 2016

Анотація

У доповідях учасників конференції прозвучали вкрай актуальні проблеми використання криміналістики у захисті прав людини, представництві потерпілого, обговорені важливі практичні питання криміналістичної тактики захисту, використання технічних засобів адвокатом тощо. Кожна з поставлених у виступах проблем заслуговує уваги і подальшого наукового вивчення та практичного застосування.

Цитування:

ДСТУ
Криміналістика в адвокатській діяльності : Матеріали науково-практичної конференції (25 листопада 2016 р., Київ). Київ: ВЦ ААУ «APress», 2016. 112 с.
WEB
Криміналістика в адвокатській діяльності : Матеріали науково-практичної конференції (25 листопада 2016 р., Київ). Київ: ВЦ ААУ «APress», 2016. 112 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/conf-25-11-2016/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: