ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Міжнародне торговельне право - cover

Голубєва В.О.

Міжнародне торговельне право


ISBN: 966-8159-02-0 | Рік видання: 2015

Анотація

В навчальному посібнику містяться основні питання міжнародного торговельного права, проаналізовані основні його інститути і категорії, включаючи міжнародно-правові норм у сфері міжнародної торгівлі (комерції). Навчальний посібник складається з двох частин. У Загальній частині розглянуто загальні (теоретико-правові) питання міжнародного торговельного права: поняття, принципи, джерела, суб’єкти, об’єкти та ін. Особлива частина присвячена аналізу специфіки регулювання окремих видів міжнародної торговельної (комерційної) діяльності та пов’язаних з нею процесів, а саме міжнародним: купівлі-продажу, посередництву, факторингу, лізингу, підряду, ліцензійним операціям, франчайзингу. Окрема увага приділена розв’язанню міжнародних торговельних спорів.

Враховуючи специфіку предмету міжнародного торговельного права, в навчальному посібнику приділено увагу, переважно, як приватноправовим (комерційним) аспектам міжнародної торгівлі, так і публічним її аспектам.

Начальний посібник може використовуватися викладачами, студентами, а також особами зацікавленими питаннями міжнародно-правового забезпечення і регулювання міжнародної торговельної діяльності.

Цитування:

ДСТУ
Голубєва В.О. Міжнародне торговельне право : Навчальний посібник. Київ : ВЦ Академії адвокатури України APress, 2015. 381 с. —
ISBN: 966-8159-02-0
WEB
Голубєва В.О. Міжнародне торговельне право : Навчальний посібник. Київ : ВЦ Академії адвокатури України APress, 2015. 381 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/holubeva-international-trade-law/. Дата звернення: 29.01.2022.

Поділитись з колегами: