ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Захист прав людини в парадигмі верховенства права - cover

Захист прав людини в парадигмі верховенства права


ISBN: 966-8159-03-9 | Рік видання: ВЦ Академії адвокатури України «APress»

Анотація

Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини в парадигмі верховенства права» включена до Переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік (лист Міністерства освіти і науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125).

Цитування:

ДСТУ
Захист прав людини в парадигмі верховенства права : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17–18 травня 2017 року. Київ: , ВЦ Академії адвокатури України «APress». 590 с. —
ISBN: 966-8159-03-9
WEB
Захист прав людини в парадигмі верховенства права : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17–18 травня 2017 року. Київ: , ВЦ Академії адвокатури України «APress». 590 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/human-rights-protection-in-the-rule-of-law-paradigm/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: