Категорії

Гончаренко В.Г.

Вибране


Бірюкова А.М.

Адвокатура України в умовах глобалізації


Людина: медицина, фармацевтика, біоетика

За редакцією за ред. акаде міка На ціональної академії правових наук України, професора В. Г. Гончаренка


Голубєва В.О.

Міжнародне торговельне право


Клименко С.В.

Здійснення фізичними особами права власності на житло