ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Здійснення фізичними особами права власності на житло - cover

Клименко С.В.

Здійснення фізичними особами права власності на житло


ISBN: 978-966-406-061-2 | Рік видання: 2018

Анотація

У монографії аналізуються актуальні питання здійснення права власності на житло та досліджуються особливості правового режиму житла фізичної особи як учасника майнових правовідносин. На основі чинних нормативно-правових актів, що регулюють відносини з житлом, сформульовано низку положень та рекомендацій, які мають важливе теоретичне та практичне значення.

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам юридичних навчальних закладів і факультетів, а також всім, хто цікавиться проблемами здійснення та забезпечення дотримання прав власника у житловій сфері.

Цитування:

ДСТУ
Клименко С.В. Здійснення фізичними особами права власності на житло. Київ: , 2018.  с. —
ISBN: 978-966-406-061-2
WEB
Клименко С.В. Здійснення фізичними особами права власності на житло. Київ: , 2018.  с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/klymenko-mono/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: