ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Зразки процесуальних документів - cover

Зразки процесуальних документів


ISBN: | Рік видання: 2006

Анотація

Цитування:

ДСТУ
Зразки процесуальних документів. К.: Прецедент, 2006.  с.
WEB
Зразки процесуальних документів. К.: Прецедент, 2006.  с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/lawyers-library-issue1/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: