ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України - cover

Проф. Владлен Гончаренко

Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України


ISBN: | Рік видання: 2008

Анотація

Серія «Лекції, читані професорами Академії адвокатури України» має на меті ознайомити читачів із сучасним станом розвитку юридичної теорії, науковим доробком провідних українських вчених-правознавців — викладачів Академії адвокатури України. Книжки цієї серії будуть корисними не тільки студентам, але й юристам-практикам.

В цьому виданні зібрані всі три частини лекцій професора Гончаренка.

Цитування:

ДСТУ
Проф. Владлен Гончаренко Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України. Київ: , 2008. 280 с.
WEB
Проф. Владлен Гончаренко Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України. Київ: , 2008. 280 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/lectures-on-forensic-psychology/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: