ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Професійна правнича допомога: сучасний підхід - cover

Професійна правнича допомога: сучасний підхід


ISBN: 978-617-566-606-7 | Рік видання: 2019

Анотація

До збірника увійшли тези доповідей та виступи науковців, практичних працівників, аспірантів і студентів із проблемних питань професійної правничої допомоги.

Матеріали друкуються в авторській редакції та мовою авторів, відповідальність за їх зміст несуть автори. Редколегія видання може не поділяти погляди, викладені у збірнику.

Розраховано на науковців, викладачів, практикуючих юристів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Цитування:

ДСТУ
Професійна правнича допомога: сучасний підхід : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 грудня 2019 р., м. Київ). Київ: Алерта, 2019. 264 с. —
ISBN: 978-617-566-606-7
WEB
Професійна правнича допомога: сучасний підхід : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 грудня 2019 р., м. Київ). Київ: Алерта, 2019. 264 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/professional-legal-aid-a-modern-approach-conf-2019/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: