ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Публічний простір як об’єкт правового регулювання - cover

Публічний простір як об’єкт правового регулювання


ISBN: | Рік видання: 2016

Анотація

Цитування:

ДСТУ
Публічний простір як об’єкт правового регулювання : Матеріали науково-практичної конференції. Київ: , 2016. 180 с.
WEB
Публічний простір як об’єкт правового регулювання : Матеріали науково-практичної конференції. Київ: , 2016. 180 с. [Електронний ресурс]. URL : http://e-books.aau.edu.ua/public-space-conf-2016/. Дата звернення: 08.12.2021.

Поділитись з колегами: