ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Результати пошуку за тематикою:

Знайдено джерел:

 • Професійна правнича допомога: сучасний підхід, 2019


 • Криміналістика в адвокатській діяльності, 2016


 • Бірюкова А.М.

  Адвокатура України в умовах глобалізації, 2018


 • Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В.

  Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру», 2003


 • Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В.

  Історія адвокатури. Правове становище адвокатури та адвокатська діяльність. Правила адвокатської етики, 2008


 • Гора І.В.

  Використання спеціальних знань адвокатом, 2013


 • Яновська О.Г.

  Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування, 2013