ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Результати пошуку за тематикою:

Знайдено джерел:

  • Зразки процесуальних документів, 2006


  • І.І.Борисенко, Л.І.Коваленко, Л.М.Саєнко

    CIVIL LAW. Навчальні завдання з англійської мови, 1999


  • Клименко С.В.

    Здійснення фізичними особами права власності на житло, 2018