ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Результати пошуку за тематикою:

Знайдено джерел:

 • Професійна правнича допомога: сучасний підхід, 2019


 • Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в кримінальному процесі України, 2016


 • Криміналістика в адвокатській діяльності, 2016


 • Гончаренко В.Г.

  Судово-психологічна експертиза в кримінальному провадженні, 2013


 • Гончаренко В.Г.

  Доказування в кримінальному провадженні, 2014


 • Гончаренко В.Г.

  Вибране, 2011


 • Гора І.В.

  Використання спеціальних знань адвокатом, 2013


 • Колесник В.А.

  Пред’явлення для впізнання як окрема слідча (розшукова) дія, 2014


 • Колесник В.А.

  Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення, 2014


 • Колесник В.А.

  Здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, 2014


 • Легких К.В.

  Апеляційне оскарження в кримінальному провадженні, 2014


 • Яновська О.Г.

  Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування, 2013