ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Результати пошуку за тематикою:

Знайдено джерел:

  • Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в кримінальному процесі України, 2016


  • Криміналістика в адвокатській діяльності, 2016


  • Гончаренко В.Г.

    Вибране, 2011


  • Колесник В.А.

    Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення, 2014