ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Результати пошуку за тематикою:

Знайдено джерел:

  • Гончаренко В.Г.

    Судово-психологічна експертиза в кримінальному провадженні, 2013


  • Проф. Владлен Гончаренко

    Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України, 2008