ВЦ APress є суб’єктом видавничої справи: Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ДК № 1515 від 06.10.2003 р.

Результати пошуку за тематикою:

Знайдено джерел:

  • І.І.Борисенко, Л.І.Коваленко, Л.М.Саєнко

    CIVIL LAW. Навчальні завдання з англійської мови, 1999


  • Гончаренко В.Г., Гончаренко С.В.

    250 латинських юридичних термінів і фраз, 2010